Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Rezultate

Rezultatele proiectului prezentate, sunt corelate cu activitatile proiectului si indicatorii de program POSDRU 2007-2013.

Activitatea 5 – Furnizarea actiunilor de informare, ocupare/consiliere in economie sociala: 100 persoane din grupul vulnerabil participa la sesiunile de informare, ocupare/consiliere (acest rezultat contribuie la realizarea indicatorului suplimentar – indicator de realizare imediata (output) – „Numar de persoane care beneficiaza de orientare/consiliere – economie sociala”); minim 50% din GT (aproximativ 50 persoane) posesori ai cardului profesional european.

Activitatea 6 – Derularea programelor de formare profesionala pentru persoanele din grupul tinta: pentru grupul tinta se vor asigura 40 participanti la programme de FPC in domeniul economiei sociale,2 programe de formare profesionala « competente antreprenoriale » care contribuie la realizarea indicatorului suplimentar output : numar participanti la instruire- economie sociala, precum si a indicatorului de rezult – numar participanti certificati la instruire – economie sociala. 80% dintre persoanele care participa la cursurile in domeniul economiei sociale vor fi certificate, respectiv 32 persoane.

Activitatea 7 – Promovarea economiei sociale ca element flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca: 2 evenimente periodice de constientizare asupra necesitatii si importantei economiei sociale care participa la realizarea indicatorului suplimentar output : numar de evenimente de comunicare si promovare-economie sociala ; minim 120 de persoane participanti.

Activitatea 9 – Infiintarea si dezvoltarea structurilor de economie sociala: infiintarea a 2 SES-uri, contribuie la realizarea indicatorului de program (output) – numarul de structurilor economiei sociale infiintate; crearea si mentinerea unui numar de 18 locuri de munca, din care 70% sunt persoane care apartin grupului vulnerabil, pentru o perioada de minim 7 luni contribuie la realizarea indicatorului de program(result) – numarul locurilor de munca create de structurile economiei sociale.

Categorii