Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Obiective

Obiectiv General:

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale active, facilitarea accesului nediscriminatoriu pe piata muncii pentru minimum 100 persoane barbati sau femei, cu domiciliul in regiunea Sud Vest Oltenia, persoane care fac parte din grupurile vulnerabile mentionate in Ghidul Solicitantului – conditii specifice pentru CPP nr.168, din care cel putin 40 persoane de etnie roma, prin furnizarea serviciilor specializate de informare si consiliere profesionala si medierea muncii, a programelor de formare profesionala, dar si prin infiintarea si dezvoltarea unor structuri ale economiei sociale (SES), generatoare de profit sau venit, care sa permita integrarea/reintegrarea pe piata muncii a persoanelor excluse social.

 

Obiective specifice:

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

Obiectiv specific 1:

Infiintarea de catre solicitant si parteneri si dezvoltarea a 2 structuri ale economiei sociale (SES) entitati nou create toate in mediul rural, cu personalitate juridica distincta, in cadrul carora vor fi create in total minimum 18 locuri de munca, ce vor fi mentinute cel putin 7 luni dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului, din care minimum 70% vor fi ocupate de persoane apartinand grupurilor vulnerabile.

 

Obiectiv specific 2:

Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel local prin 4 sesiuni de informare si constientizare asupra conceptului si oportunitatilor create de economia sociala ;

 

Obiectiv specific 3:

Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile prin servicii integrate de orientare/consiliere si formare profesionala : 100 persoane din grupurile vulnerabile beneficiaza de consiliere si orientare profesionala; dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru grupurile vulnerabile se realizeaza prin furnizarea servicii de formare profesionala “competente antreprenoriale”, pentru 40 de persoane vulnerabile dintre care minim 10 persoane de etnie roma.

 

Obiectiv Specific 4:

Constituirea parteneriatului public/privat in domeniul economiei sociale prin infiintarea “Consortiului socio-economic regional”- CSER. Proiectul isi propune sa infiinteze un parteneriat functional intre asociatii, intreprinderi, institutii din domeniul economiei sociale ce vor oferi noi servicii si noi oportunitati persoanelor vulnerabile in integrarea sau reintegrarea pe piata muncii, care vor facilita accesul la noi servicii sociale, de sanatate educatie si vor contribui la valorificarea fortei de munca locala prin cresterea oportunitatilor de ocupare pentru grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune sociala.

Categorii