Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Parteneri

Partener : ASOCIATIA CENTRE YOUTH EUROPE FOR ADVICE, INFORMATION AND TRAINING HUMANS

RO28039485

Presedinte: MLADEN DIANA ALEXANDRA

Partenerul este o structura, independenta, neguvernamentala, de interes social, non profit si care nu urmareste scopuri politice. Membrii unitatii s-au asociat în scopul de a oferi consultanta in domeniul dezvoltarii resurselor umane, a asistentei sociale, de a promova tehnologii moderne de prelucrare a datelor si informatiilor, de a promova drepturile omului si a egalitatii de sanse si de a prevenii marginalizarea si excluderea sociala.

Pentru realizarea acestor scopuri, asociatia va putea derula orice activitate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare care sa ii asigure mijloacele materiale, financiare si umane. Principalele obiective ale asociatie se desfasoara :

a) in domeniul asistentei sociale : realizarea de actiuni care sa impiedice fenomenul de abandon familial si scolar ; acordarea de asistenta sociala, juridica, economica si de alta natura familiilor romane si straine, potential substitutive, care au in ingrijire temporara minori aflati in dificultate ;Identificarea persoanelor fara pregatire de specialiteate care desfasoara activitati de asistenta sociala si sprijin pentru pregatirea lor la nivelul standardelor minime ; dezvoltarea economiei sociale (dezvolatrea sau infiintarea de intreprinderi sociale) prin promovarea incluziunii sociale ; dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor necesare pentru implementarea integrala a conceptului de economie sociala ; informarea si sensibilizarea opiniei publice din Romania si din strainatate in legatura cu problematica de asistenta sociala din tara noastra ;

b) In domeniul protectiei copilului si a familiei : asistenta sociala, in planuri multiple acordata copiilor cu handicap, copiilor strazii, copiilor consumatori de droguri, copii abandonati, dezinstitutionalizati sau aflati in intretinerea familiei disfunctionale etc. ;  realizarea unor programe de timp liber pentru grupurile tinta aflate in proiectele asociatiei etc. Partenerul este funizor de formare profesionala autorizat conform OUG 129/2000 republicata, avand autorizati pentru ocupatiile: ”expert achizitii publice” si ”agent curatenie cladiri si mijloace de transport”.

De asemnea este furnizor acreditat pe servicii de ocupare (servicii de informare si consiliere, servicii de mediere pe piata muncii). Scopul pentru care a fost infiintata asociatia este relevant pentru obiectivele proiectului prin actiunile pe care si le propune in statut, in concordanta cu activitatile din cadrul proiectului pentru care are rolul de partener:infiintare SES, asigurare servicii integrate: formare profesionala ocupare pe piata muncii (informare si consiliere); promovarea economiei sociale.

Categorii