Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Monthly Archives: mai 2015

Formare profesionala – competente antreprenoriale

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  – „Investeşte în oameni!”                                                                    

 

 

Formare profesionala – competente antreprenoriale

 

Fundaţia „Soul to Soul”, in calitate de beneficiar al proiectului „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”si partenerul, Asociaţia Centre Youth Europe For Advice, Information And Training Humans, asigura informare si consiliere, in cadrul Activitatii 6 –  Derularea programelor de formare profesionala pentru persoanele din grupul tinta.

Derularea programelor de formare profesionala pentru persoanele din grupul tinta face parte dintr-un set de activităţi care contribuie la implementarea proiectului „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 4 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

In cadrul proiectului, au fost finalizate doua cursuri de competente antreprenoriale, pentru un numar de 40 de persoane, dintre care 10 persoane de etnie roma. In data de 3 mai 2015 si 10 mai 2015 au fost organizate examenele de absolvire, la care s-a inregistrat un grad de promovabilitate de 100%.

POSDRU, prin Axa prioritara nr. 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, vine in intampinarea politicilor sociale promovate de Guvern, prin crearea si mentinerea locurilor de munca pentru persoanele vulnerabile, in cadrul unitatilor de economie sociala infiintate.

In data de 23 mai 2015 se va desfasura in Rm. Valcea, judetul Valcea, seminarul privind economia sociala, avand ca tema „Economia sociala in context european”.

 

 

Persoana de contact: Adelina Maria Stroe

Responsabil cu mediatizarea si promovarea proiectului

Date de contact: soultosoul@yahoo.com

Informare si consiliere – cardul profesional instrument european

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  – „Investeşte în oameni!”                                                                    

 

 

Informare si consiliere – cardul profesional instrument european

 

Fundaţia „Soul to Soul”, in calitate de beneficiar al proiectului „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”si partenerul, Asociaţia Centre Youth Europe For Advice, Information And Training Humans, asigura informare si consiliere, in cadrul Activitatii 5-  Furnizarea actiunilor de informare, ocupare/consiliere in economie sociala.

Furnizarea actiunilor de informare, ocupare/consiliere in economie sociala face parte dintr-un set de activităţi care contribuie la implementarea proiectului „SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 4 „Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Informarea si consilierea, in cadrul proiectului, are o componenta de noutate ce vine in sprijinul implementarii politicilor publice si europene, prin instrumente moderne, de noutate, asa cum este cardul profesional. Furnizarea serviciilor de informare, consiliere, orientare in cariera, prin care se obtine si se utilizeaza « cardul profesional european », instrument european facil de accesarea pietei muncii, este un element novativ, in acord cu Directiva CE 2005/36/CE si Rezolutia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la crearea unui card profesional european pentru furnizorii de servicii (2008/2172(INI)). Cadrele europene mentionate subliniaza faptul ca un card profesional european ar putea fi un avantaj chiar pentru profesiile nereglementate și nearmonizate, avand in vedere rolul informativ, in special pentru angajatori și consumatori.”Cardul profesional european” creaza avantajul mobilitatii fortei de munca la nivel European,prevazut in cadrul documentului emis de Comisia Europeana (Bruxelles 22.06.2011) cu privire la Modernizarea Directivei privind calificările profesionale se considera importanta trecerea la un sistem nou,citam: ”Conform acestui sistem, autoritătile din statul membru receptor nu ar mai fi nevoite sa mobilizeze resurse administrative pentru a verifica toate informatiile care au fost deja analizate de statul membru de origine. Verificarea valabilitatii cardului in sine ar putea fi suficienta pentru a confirma că titularul are dreptul de a-și exercita profesia în statul membru gazdă.”

Pana in luna mai, au beneficiat de informare si consiliere un numar de 70 de persoane.

 

Persoana de contact: Adelina Maria Stroe

Responsabil cu mediatizarea si promovarea proiectului

Date de contact: soultosoul@yahoo.com

Categorii