Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Monthly Archives: ianuarie 2015

ANUNT ACHIZITIE DE Achizitie de Servicii paza, Cod CPV 79713000-5

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

„Investeşte în oameni!”                                                   

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

Nr. 14/26.01.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Achizitie de Servicii paza,

Cod CPV 79713000-5

 

 

lansat de SC SOCIAL ENTERPRISE SRL in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Nr. crt.

 

Specificatii tehnice per unitate Nr. unitati
1 Achizitionare Servicii paza cu personal instruit, 8 ore/zi, prin program flexibil care se va stabili cu beneficiarul contractului, respectiv SC SOCIAL ENTERPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea. 9 luni

 

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „servicii ce urmeaza a fi prestate„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligatiile de platã la bugetul de stat.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 9 luni.

 

Valoare maxima contract: 22.500 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii : sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea sau la mobil 0751914800. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Doru Marian

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii paza in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 / Structura de Economie Sociala – SC SOCIAL ENTERPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 03.02.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 03.02.2015 ora 1015

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

 

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

 

ANUNT ACHIZITIE DE Servicii de COD CPV 60170000-0 – Inchiriere vehicule de transport de persoane (inchiriere autoutilitara transport persoane si marfa – fara sofer)

SC SOCIAL ENTERPRISE SRL

Nr. 7/21.01.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Servicii de COD CPV 60170000-0  – Inchiriere vehicule de transport de persoane (inchiriere autoutilitara transport persoane si marfa – fara sofer)

 

lansat de SC SOCIAL ENTERPRISE SRL in vederea bunei desfasurari a activitatii structurii de economie sociala – SC SOCIAL ENTREPRISE SRL, in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456.

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

Specificatii tehnice:

Servicii de inchiriere trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

Se achizitioneaza servicii de inchiriere autoutilitara , minim 5 locuri, in vederea asigurarii transportului de persoane si marfuri,  pentru structura de economie sociala – SC Social Enterprise SRL

Serviciile de inchiriere pentru autoutilitara se contracteaza fara sofer.

Prestatorul asigura combustibilul pentru deplasarea vehicului la locatiile unde-si desfasoara activitatea structura de economie sociala SC Social Enterprise SRL, pentru cel putin 3150 km/luna.

Prestatorul asigura piesele necesare functionarii in bune conditii a autoutilitarei pe tot parcursul derularii contractului : filtru aer, filtru ulei, ulei etc.

Prestatorul asigura reparatii curente ca urmare a utilizarii curente a autoutilitarei.

Prestatorul asigura plata asigurarilor necesare pentru utilizarea autoutilitarei: taxa drum, asigurare RCA, verificare tehnica RAR.

Structura prezentata poate suferi modificari in functie de nevoile stabilite de comun accord in cadrul intalnirilor dintre membrii echipei de implementare si responsabilul de contract desemnat de ofertantul castigator.

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va asigura servicii de inchiriere (inchirierea vehiculului) intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „ Servicii de inchiriere „. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a asigura conditiile mentionate mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligatiile de platã la bugetul de stat . Este necesar ca obligatiile de platã la bugetele publice, respectiv obligatiile de platã nete sa fie achitate.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 8 luni.

 

Valoare maxima contract: 35.200 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la  e-mail  soul17soul@yahoo.com, mobil 0748716421 sau la adresa Calea lui Traian nr. 171, bl. 7, Rm. Valcea, judetul Valcea, privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Emanuela

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii de COD CPV 60170000-0  – Inchiriere vehicule de transport de persoane (inchiriere autoutilitara transport persoane si marfa – fara sofer), Calea lui Traian nr. 171, bl. 7, Rm. Valcea, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 29.01.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 29.01.2015 ora 1005

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

Intocmit,

 

Achizitie Servicii de medicina muncii

SC SOCIAL ENTREPRISE SRL

Nr. 2 /15.01.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Achizitie Servicii de medicina muncii

COD CPV 85147000-1

 

 

lansat de SC SOCIAL ENTREPRISE SRL in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Nr. crt.

 

Specificatii tehnice per unitate Nr. unitati
1 Obiectul contractului consta in  asigurarea de servicii medicale – fisa medicala pentru medicina muncii (electrocardiograma, glicemie, consult oftalmologic) si examinare psihoogica –  pentru angajatii SC SOCIAL ENTREPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea. 11

 

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „servicii ce urmeaza a fi prestate„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligatiile de platã la bugetul de stat.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 9 luni.

 

Valoare maxima contract: 11.000 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii : sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea sau la mobil 0748716421. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Emanuela

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii de medicina muncii in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 / Structura de Economie Sociala – SC SOCIAL ENTREPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 22.01.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 22.01.2015 ora 1015

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

 

SC SOCIAL ENTREPRISE SRL

Achizitie Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca

SC SOCIAL ENTREPRISE SRL

Nr. 4 /15.01.2015

 

ANUNT ACHIZITIE DE

Achizitie Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca

COD CPV 71317210-8

 

 

lansat de SC SOCIAL ENTREPRISE SRL in cadrul proiectului: SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, cu ID POSDRU/168/6.1/G/146456

 

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 “Dezvoltarea economiei sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Legislatie: procedura achiziţie directa conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai mic.

 

Nr.

crt.

 

Specificatii tehnice per unitate Nr. unitati
1 Achizitionare Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca:
• Elaborare, sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca / Intocmirea si redactarea documentelor s.s.m./ Instructiuni proprii SSM locurilor de munca/ posturi de lucru/ Program de instruire/ Tematicii pentru toate fazele de instruire/ Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul SSM ce revin lucratorilor,corespunzator functiilor exercitate/ Identificarea si intocmirea listei cu echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului/ Elaborarea decizilor interne de organizare a activitătii de securitate si sanatate in munca impuse de lege/ Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala analizand componentele sistemului de munca / Evaluarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala pe loc de munca/post de lucru/ Intocmirea planului de prevenire si protectie pentru fiecare loc de munca/ post de lucru/Realizarea planului de prevenire si protectie pe agent economic/ Intocmirea si consemnarea fiselor individuale privind SSM, pentru angajatii SC SOCIAL ENTREPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea.
9 luni

 

 

Cu ocazia depunerii ofertei, prestatorul isi ia angajamentul ca va presta servicii intocmai cum sunt descrise la subpunctul anterior „servicii ce urmeaza a fi prestate„. (pentru o evaluare corecta a ofertelor, va rugam sa completati oferta cu mentiunea in clar a angajamentului de a presta toate serviciile trecute mai sus, prin declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals).

Se solicita, la data depunerii ofertei, declaratie pe propria rãspundere, sub sanctiunea Codului Penal a declaratiilor date in fals, privind obligatiile de platã la bugetul de stat.

 

Durata contractului de achizitie va fi de 9 luni.

 

Valoare maxima contract: 9.000 lei inclusiv TVA.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii : sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea sau la mobil 0748716421. Informatiile privind achizitia si eventualele clarificari sunt disponibile si pe site-ul www.soul2soul.ro. Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa ne contactati.

Persoana de contact: Dumitrascu Emanuela

 

Depunerea ofertelor: Ofertele se vor depune in original, cu respectarea specificatiilor tehnice minime, stampilate, datate si semnate, in plic inchis, cu mentiunea pe plic: oferta pentru achizita de Servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca in cadrul proiectului “SANSE PENTRU INCLUZIUNE”, contract POSDRU/168/6.1/G/146456 / Structura de Economie Sociala – SC SOCIAL ENTREPRISE SRL din sat. Buleta, comuna Mihaeasti nr. 41, judetul Valcea.

 

Nerespectarea specificatiilor tehnice minime duce la imposibilitatea evaluarii ofertei.

 

Data limita de depunere a ofertelor: ziua 22.01.2015 ora 1000

 

Analiza/deschiderea ofertelor: ziua 22.01.2015 ora 1015

 

Ajustarea pretului: pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție, prețul poate fi ajustat numai în următoarele situații:

  1. au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autoritățile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție;
  2. pe piață au apărut anumite condiții în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului de achizitie.

Indicii care vor fi utilizați in ajustarea preturilor vor fi: modificari legislative, mariri de taxe, accize, modificarea bugetului proiectului, intarzieri in semnarea contractului sau in executarea lui, modificarea bugetului de catre finantatorul proiectului, intarzieri in rambursarea cheltuielilor de catre finantator, blocaje ale activitatii finantatorului, influentarea pretului de catre evolutia pietei deoarece pe piata pot aparea anumite conditii in urma carorar se poate constatata cresterea sau diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei al caror efect se reflecta in cresterea sau diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului, durata de aplicarea a procedurii de atribuire se prelungeste in mod neprevazut peste perioada preconizata initial si din motive care exclud orice culpa a ofertantului sau contractantului, circumstante imprevizibile si independente de vointa partilor altele decat cele prevazute anterior etc.

Sursa informațiilor cu privire la evoluția acestora vor fi buletine statistice, cotații ale burselor de mărfuri, legislatie, evolutia pietei, bugetul proiectului etc.

În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare al preţului contractului de achiziţie nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de atribuire.

 

 

SC SOCIAL ENTREPRISE SRL

Categorii