Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni!”

spi.soul2soul.ro

Prezentare

SANSE PENTRU INCLUZIUNE

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane 2007 – 2013 „Investe§te Tn oameni!”

Axa prioritara nr. 6 „Promovarea Incluziunii Sociale”;

Untitled-2
Domeniul Major de Interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiectul asigura:

– informare/consiliere/orientare Tn cariera pentru 100 persoane beneficiari de VMG, dintre care 40 persoane de etnie rroma

– formare profesionala – curs competente antreprenoriale pentru 40 persoane beneficiari de VMG, dintre care 10 persoane de etnie rroma

– Tnfiintarea a 2 structuri ale economiei sociale, Tn mediul rural, in judetele Valcea (Mihaesti) si Olt (Curtisoara)

– promovarea economiei sociale Tn cadrul a 4 seminarii regionale

– constituirea “Consortiului Socio-Economic Regional”, instrument de promovare a parteneriatului public-privat Tn domeniul economiei sociale

Categorii